سبد خرید من موارد 0

دسته بندی محصول

چیز کیک
600,000 تومان 600,000 تومان 600000.0 IRT
نان خامه ایی
500,000 تومان 500,000 تومان 500000.0 IRT
فرانسیس گردویی
100,000 تومان 100,000 تومان 100000.0 IRT
دوزلی قرابیه
620,000 تومان 620,000 تومان 620000.0 IRT
سیمیت جو
85,000 تومان 85,000 تومان 85000.0 IRT
شیرینی قرابیه پرتقالی
680,000 تومان 680,000 تومان 680000.0 IRT
دونانت شکلاتی
40,000 تومان 40,000 تومان 40000.0 IRT
سیمیت شکلاتی
110,000 تومان 110,000 تومان 110000.0 IRT
شیرمال خرمایی
100,000 تومان 100,000 تومان 100000.0 IRT
گاتا بزرگ
570,000 تومان 570,000 تومان 570000.0 IRT
نان همبرگر بزرگ
19,000 تومان 19,000 تومان 19000.0 IRT
همبرگر جو
24,000 تومان 24,000 تومان 24000.0 IRT
کیک خیس
640,000 تومان 640,000 تومان 640000.0 IRT
باقلوا استانبولی
950,000 تومان 950,000 تومان 950000.0 IRT
باقلوای باکو گردویی
1,060,000 تومان 1,060,000 تومان 1060000.0 IRT