سبد خرید من موارد 0

دسته بندی محصول

چیز کیک
600,000 تومان 600,000 تومان 600000.0 IRT
کروسان شکلاتی
850,000 تومان 850,000 تومان 850000.0 IRT
نان خامه ایی
850,000 تومان 850,000 تومان 850000.0 IRT
فرانسیس گردویی
100,000 تومان 100,000 تومان 100000.0 IRT
دوزلی قرابیه
620,000 تومان 620,000 تومان 620000.0 IRT
بورک سو
85,000 تومان 85,000 تومان 85000.0 IRT
رول فرانسوی
680,000 تومان 680,000 تومان 680000.0 IRT
دونانت شکلاتی
85,000 تومان 85,000 تومان 85000.0 IRT
ناپلونی
550,000 تومان 550,000 تومان 550000.0 IRT
بافته انگلیسی
1,150,000 تومان 1,150,000 تومان 1150000.0 IRT
شیرمال خرمایی
100,000 تومان 100,000 تومان 100000.0 IRT
گاتا بزرگ
570,000 تومان 570,000 تومان 570000.0 IRT
همبرگر جو
24,000 تومان 24,000 تومان 24000.0 IRT
کیک خیس
640,000 تومان 640,000 تومان 640000.0 IRT
باقلوا استانبولی گردویی
1,250,000 تومان 1,250,000 تومان 1250000.0 IRT
باقلوای باکو گردویی
1,060,000 تومان 1,060,000 تومان 1060000.0 IRT
شیرینی زبان
105,000 تومان 105,000 تومان 105000.0 IRT
شیرینی دانمارکی
100,000 تومان 100,000 تومان 100000.0 IRT