سبد خرید من موارد 0

دسته بندی محصول

اکمک ترکیه
120,000 تومان 120,000 تومان 120000.0 IRT
اکمک جو
120,000 تومان 120,000 تومان 120000.0 IRT
باگت آلمانی
75,000 تومان 75,000 تومان 75000.0 IRT
باگت ترکیه ای
210,000 تومان 210,000 تومان 210000.0 IRT
باگت جو
250,000 تومان 250,000 تومان 250000.0 IRT
نیم باگت ترکیه
15,000 تومان 15,000 تومان 15000.0 IRT
نیم باگت جو
17,000 تومان 17,000 تومان 17000.0 IRT
چیز کیک
600,000 تومان 600,000 تومان 600000.0 IRT
نان خمیر ترش
125,000 تومان 125,000 تومان 125000.0 IRT
چوبوک چاودار گندم
500,000 تومان 500,000 تومان 500000.0 IRT
چوبوک جو
520,000 تومان 520,000 تومان 520000.0 IRT
چوبوک سیر
650,000 تومان 650,000 تومان 650000.0 IRT
پیده گندم
90,000 تومان 90,000 تومان 90000.0 IRT
شیرینی کشمشی
1,230,000 تومان 1,230,000 تومان 1230000.0 IRT
کروسان شکلاتی
850,000 تومان 850,000 تومان 850000.0 IRT
چاپاتا گندم
540,000 تومان 540,000 تومان 540000.0 IRT
آرد جو
120,000 تومان 120,000 تومان 120000.0 IRT
تست جو سبوسدار
140,000 تومان 140,000 تومان 140000.0 IRT
نان هفت غله گردویی
190,000 تومان 190,000 تومان 190000.0 IRT
کاندیل سیمیت
730,000 تومان 730,000 تومان 730000.0 IRT